ביתמידע טכני

מידע טכני של חימום רצפתי

מידע טכני – טרמודול הינה מערכת חימום שיכולה לפעול  כמערכת חשמל והן כמערכת מים.

בישראל אנחנו תמיד מעדיפים את המערכת חשמל

ורק לפעמים בתנאים מסויימים נמליץ לעבוד עם המערכת מים .

( למערכת החשמלית אין בעיית קרינה בכלל,גוף החימום הפנימי הוא כמו של טוסטר ).

הקרינה היא פחות מנורה ביתית או מחשב ביתי

מנסיוננו, המערכת החשמלית מתאימה למרבית הפרוייקטים בארץ, הן מבחינת התשתית הקיימת, והן מבחינת ההתקנה.

  1. למערכת חשמל נדרש שקע בכל חדר, לעומת מערכת המים שמצריכה משאבת חום או מערכת נפרדת לחימום המים.
  2. התפוקה של מערכת החשמל לכל מטר גבוהה ב- 50-100% מזו של מערכת המים, ולכן המחיר שלה כדאי יותר.
  3. התקנת מערכת החשמל דורשת חיווט חוטי חשמל וקדיחת חורים, לעומת מערכת המים שמצריכה חיבור של צנרת מים.

כל הזכויות שמורות פומו בע”מ